Usługi Księgowe

Od wielu lat świadczymy kompleksowe i profesjonalne usługi księgowe dla spółek i firm jednoosobowych w zakresie:

– Prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),

– Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,

– Rozliczania ryczałtowców (Ewidencja przychodów),

– Prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatku VAT

– Rozliczanie obrotów z UE i poza UE

– Prowadzenie Ewidencji środków trwałych i wyposażenia
(w tym dokumentacja OT, LT, rozliczanie amortyzacji itp.)

– Sporządzanie deklaracji Podatkowych rocznych i okresowych (VAT, PIT, CIT, PCC, SD, NIP itp.)

– Prowadzenie Obsługi Kadrowej, (w tym akt osobowych, ewidencji czasu pracy, itp.)

– Prowadzenie Obsługi płacowej oraz rozliczeń z ZUS, (m.in. listy płac, karty wynagrodzeń)

– Sporządzania wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych

Formy współpracy
– Księgowość prowadzona w biurze kancelarii
– Księgowość prowadzona w siedzibie Klienta
Bieżącą obsługę księgową prowadzi na sprzęcie i oprogramowaniu Klienta w ustalonych ramach czasowych.
– Nadzór nad księgowością Klienta